klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 50 w Szczecinie

Pierwsi uczniowie Gimnazjum Nr 50 w Szczecinie rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1999/2000. Szkoła kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Dla każdego ucznia zespół nauczycieli i terapeutów, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę funkcjonalną, przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Oprócz realizacji treści edukacyjnych zawartych w podstawie programowej uczniowie korzystają ze wszystkich dostępnych w szkole form terapii i zajęć rewalidacyjnych. Mało liczne oddziały, kameralne warunki nauki, atmosfera życzliwości i pełnej akceptacji dziecka, zajęcia edukacyjne w terenie, integracja ze środowiskiem pełnosprawnych rówieśników podczas wielu środowiskowych imprez, wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój osobowości naszych uczniów.Obecnie gimnazjum jest wygaszane.

Gimnazjum Nr 50 w Szczecinie

Nabór na rok szkolny 2017-2018 trwa cały czas!

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018. Aby zapisać dziecko do szkoły należy...

szczegóły

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

system "eswietlica.pl"

e_swietlica

 Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego świetlicy w systemie "eswietlica.pl"

http://www.eswietlica.pl