Terapie

Terapia logopedyczna

Skierowna głównie na usprawnienie procesu komunikowania się, tak aby dziecko w miarę swoich możliwości mogło sprawnie radzić sobie w życiu... więcej >>

Terapia integracji sensorycznej

Dr A. Jean Ayres, twórczyni podstaw teorii integracji sensorycznej, definiuje ją jako proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania... więcej >>


Usprawnianie technik szkolnych (UTSZ)

Stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi oraz rozwoju na miarę ich możliwości... więcej >>

Socjoterapia

Zadaniem socjoterapii jest wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych... więcej >>

Logorytmika

Logorytmika jest rodzajem oddziaływań muzykoterapeutycznych nakierowanych na usprawnianie i korygowanie komunikacji językowej... więcej >>

 Dogoterapia

 W bieżącym roku szkolnym nowa grupa uczniów klasy I rozpoczęła zajęcia terapeutyczne z psem, tzw. dogoterapię... więcej>>

Muzykoterapia

Forma zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole, przynoszącą dzieciom wiele radości i zapewniającą im prawidłowy rozwój... więcej >>

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

INFORMACJA

Obowiązki Inspektora Danych Osobowych
w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie

pełni Pani Izabela Zajączkowska
iod@spnt.pl
tel.:+48918522093

system "eswietlica.pl"

e_swietlica

 Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego świetlicy w systemie "eswietlica.pl"

http://www.eswietlica.pl