O szkole

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 w Szczecinie (dawniej Zespół Szkół Specjalnych Nr 12) zapewnia szeroki, bezpłatny dostęp do nowoczesnych form rewalidacji dziecka niepełnosprawnego umysłowo i nauczania zgodnego z zasadami nowoczesnej pedagogiki.

Świadectwa szkolne wydawane uczniom nie zawierają adnotacji o fakcie posiadania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, pieczęcie szkolne umieszczane na świadectwie nie zawierają określenia „specjalna” Świadectwo nie różni się więc w żaden sposób od dokumentu wydawanego przez szkoły ogólnodostępne!


Nasze atuty:
 • położenie w centrum miasta, dogodny dojazd
 • mało liczebne klasy, kameralne warunki nauki, dobrze wyposażona baza dydaktyczna
 • stołówka szkolna
 • opieka świetlicy szkolnej w godz. 6.30 – 16.30
 • specjalistyczna kadra pedagogiczna
 • bogata oferta zajęć terapeutycznych
 • zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, usprawnianie technik szkolnych, psychokorekcja zachowań, dogoterapia, integracja sensoryczna, logorytmika,
 • oferta zajęć pozalekcyjnych: przyrodniczych, informatycznych, wokalnych, tanecznych, manualnych
 • rozwijanie uzdolnień sportowych - sekcje pływania, lekkoatletyki, tenisa ziemnego i piłki nożnej w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Iskierka" i Olimpiad Specjalnych Polska
 • nauka i doskonalenie pływania dla wszystkich uczniów począwszy od klasy II SP na basenie Szczecińskiego Domu Sportu
 • możliwość wakacyjnych, dwutygodniowych wyjazdów na Turnusy Rehabilitacyjne w atrakcyjne regiony Polski oraz wyjazdów na obozy sportowe
 • współpraca i integracja z okolicznymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, uczelniami i instytucjami kulturalnymi (filharmonia, opera na Zamku, teatry)
 • bogaty program edukacji ekologicznej (wyjazdy do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kliniskach i Glinnej)
szkola

 Nabór do klas trwa przez cały rok szkolny.

 

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

INFORMACJA

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w placówce znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://psp67szczecin.edupage.org, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

system "eswietlica.pl"

e_swietlica

 Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego świetlicy w systemie "eswietlica.pl"

http://www.eswietlica.pl