O szkole

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 w Szczecinie (dawniej Zespół Szkół Specjalnych Nr 12) zapewnia szeroki, bezpłatny dostęp do nowoczesnych form rewalidacji dziecka niepełnosprawnego umysłowo i nauczania zgodnego z zasadami nowoczesnej pedagogiki.

Świadectwa szkolne wydawane uczniom nie zawierają adnotacji o fakcie posiadania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, pieczęcie szkolne umieszczane na świadectwie nie zawierają określenia „specjalna” Świadectwo nie różni się więc w żaden sposób od dokumentu wydawanego przez szkoły ogólnodostępne!


Nasze atuty:
 • położenie w centrum miasta, dogodny dojazd
 • mało liczebne klasy, kameralne warunki nauki, dobrze wyposażona baza dydaktyczna
 • stołówka szkolna
 • opieka świetlicy szkolnej w godz. 6.30 – 16.30
 • specjalistyczna kadra pedagogiczna
 • bogata oferta zajęć terapeutycznych
 • zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, usprawnianie technik szkolnych, psychokorekcja zachowań, dogoterapia, integracja sensoryczna, logorytmika,
 • oferta zajęć pozalekcyjnych: przyrodniczych, informatycznych, wokalnych, tanecznych, manualnych
 • rozwijanie uzdolnień sportowych - sekcje pływania, lekkoatletyki, tenisa ziemnego i piłki nożnej w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Iskierka" i Olimpiad Specjalnych Polska
 • nauka i doskonalenie pływania dla wszystkich uczniów począwszy od klasy II SP na basenie Szczecińskiego Domu Sportu
 • możliwość wakacyjnych, dwutygodniowych wyjazdów na Turnusy Rehabilitacyjne w atrakcyjne regiony Polski oraz wyjazdów na obozy sportowe
 • współpraca i integracja z okolicznymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, uczelniami i instytucjami kulturalnymi (filharmonia, opera na Zamku, teatry)
 • bogaty program edukacji ekologicznej (wyjazdy do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kliniskach i Glinnej)
szkola

 Nabór do klas trwa przez cały rok szkolny.

 

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

INFORMACJA

Obowiązki Inspektora Danych Osobowych
w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie

pełni Pani Izabela Zajączkowska
iod@spnt.pl
tel.:+48918522093

system "eswietlica.pl"

e_swietlica

 Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego świetlicy w systemie "eswietlica.pl"

http://www.eswietlica.pl