Socjoterapia

W szkole odbywają się zajęcia socjoterapii ( 2 godziny w tygodniu). Zadaniem socjoterapii jest wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych.

Cele rozwojowe wiążą się ściśle z wiekiem uczestników zajęć, gdyż w każdej fazie życia dominują określone potrzeby, których zaspokojenie odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju. Rozwijają również indywidualne zainteresowania i podejmują istotne dla określonej grupy wiekowej zagadnienia.

Cele rozwojowe dotyczą głównie:

 • poznania samego siebie,
 • poznania swoich mocnych i słabych stron,
 • poznania swoich talentów, zdolności,
 • budowania poczucia własnej wartości,
 • doskonalenia umiejętności zachowań asertywnych,
 • kształtowania inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć)
 • doskonalenia informacji zwrotnych.

Cele edukacyjne wspomagają proces nabywania wiedzy o samym sobie i innych ludziach, oraz proces rozumienia świata społecznego.

Cele edukacyjne dotyczą głównie:

 • uczenia stawiania granic, odmawiania,
 • przełamywania nieśmiałości,
 • uczenia radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • uczenia nawiązywania kontaktów,
 • umiejętności wyrażania swoich uczuć,
 • umiejętności wytyczania celu,
 • umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności,
 • wyszukiwania zainteresowań, własnych możliwości i predyspozycji,
 • uczenia tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,
 • uczenia współpracy i współdziałania.

Jednak istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów terapeutycznych, czyli organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas spotkań, które dostarczają uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych doznanym urazom oraz sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności społecznie aprobowanych.

Cele terapeutyczne dotyczą głównie:

 • odreagowania emocji,
 • rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji,
 • lepszego rozumienia ludzkich zachowań,
 • otrzymywania wsparcia od grupy,
 • przyjmowania i dawania informacji zwrotnych,
 • poznania i nazywania własnych emocji.

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

INFORMACJA

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w placówce znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://psp67szczecin.edupage.org, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

system "eswietlica.pl"

e_swietlica

 Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego świetlicy w systemie "eswietlica.pl"

http://www.eswietlica.pl