Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna skierowana jest głównie na usprawnienie procesu komunikowania się, tak aby dziecko w miarę swoich możliwości mogło sprawnie radzić sobie w życiu. Zakres zadań zajęć opracowywany jest indywidualnie dla każdego z dzieci na podstawie wielopoziomowej diagnozy i odpowiedniego programu terapii.

Praca logopedyczna ma na względzie:

  • usuwanie lub osłabienie zaburzeń mowy,
  • kształtowanie, w zależności od możliwości dziecka, sposobów porozumiewania się, ewentualnie komunikacji zastępczej w sytuacji braku mowy artykułowanej,
  • pracę nad wykształceniem mowy,
  • wyrównywanie opóźnień mowy, usprawnianie narządów mowy i głosu,
  • podnoszenie sprawności językowej,
  • pracę nad usuwaniem pierwotnych i wtórnych przyczyn oraz konsekwencji zaburzeń lub braku mowy.

Na zajęciach oprócz tradycyjnych metod logopedycznych stosowane są także inne, różnorodne metody, terapie i techniki wspomagające szeroko pojęte wychowanie dla sprawniejszej komunikacji z otoczeniem.

 DSC_2953_1  DSC_2958_1
 

 
DSC_2949_1 DSC_2952_1

 

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

INFORMACJA

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w placówce znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://psp67szczecin.edupage.org, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

system "eswietlica.pl"

e_swietlica

 Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego świetlicy w systemie "eswietlica.pl"

http://www.eswietlica.pl