Terapia integracji sensorycznej (SI)

Dr A. Jean Ayres, twórczyni podstaw teorii integracji sensorycznej, definiuje ją jako proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym mózg informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów segreguje, rozpoznaje, interpretuje, łączy  ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiadając na wymagania płynące ze środowiska.
Zaburzenia integracji sensorycznej zauważane są u bardzo licznej grupy dzieci.

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach prowadzonych przez kwalifikowanego terapeutę. Ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii  nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Wyposażenie sali terapeutycznej obejmuje wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego  ale również wzrokowego , słuchowego i węchowego.

 
 P1120093_1  P1130128_1
 P1130110_1

Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby ujarzmiania środowiska. Dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz większej ilości coraz bardziej skomplikowanych zadań podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Takie doświadczenia w kierowaniu swoim zachowaniem zaczyna przenosić również na inne sytuacje poza salą terapeutyczną, zarówno szkolne jak i domowe. Zmienia się obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku. 

 P1120088_1  P1120100_1  P1130127_1
 P1130116_1  P1120096_1
 P1130111_1
 

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

INFORMACJA

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w placówce znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://psp67szczecin.edupage.org, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

system "eswietlica.pl"

e_swietlica

 Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego świetlicy w systemie "eswietlica.pl"

http://www.eswietlica.pl