Usprawnianie technik szkolnych (UTSZ)

Celem nadrzędnym zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Cele etapowe:

  1. Eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich społecznych konsekwencji. Oddziaływanie psychoterapeutyczne ma na celu przywracanie prawidłowych postaw wobec siebie, otoczenia i nauki.
  2. Stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych. Oddziaływanie psychokorekcyjne nastawione jest na usuwanie bezpośrednich przyczyn niepowodzeń szkolnych. Ćwiczy się, między innymi, motoryką wielką i małą, usprawnia percepcję słuchową, wzrokową oraz  orientację przestrzenną, stymuluje rozwój słowno - pojęciowy.
  3. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Oddziaływanie psychodydaktyczne koncentruje się głównie na nauce i doskonaleniu umiejętności czytania, pisania i rozwijania pojęć matematycznych.

Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. Prowadzone są metodami zabawowymi (dzieci młodsze), ćwiczeniowymi oraz metodą 18 struktur wyrazowych (dzieci starsze)

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

INFORMACJA

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w placówce znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://psp67szczecin.edupage.org, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

system "eswietlica.pl"

e_swietlica

 Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego świetlicy w systemie "eswietlica.pl"

http://www.eswietlica.pl